Dingen boeken

Binnendingen, Buitendingen, J/Mdingen, Vervoersdingen, Amsterdamsedingen, Hollandsedingen, Nattedingen. De Dingen-serie is een artistieke variant op de hard kartonnen eerste woordenboekjes. 2009 tot 2016

De fotoboeken worden in nauwe samenwerking gemaakt door Nathalie Faber en Matthijs Immink.

Tot nu toe zijn de volgende titels uitgegeven: Binnendingen, Buitendingen, Jongens/Meisjesdingen, Vervoersdingen, Amsterdamsedingen, Hollandsedingen en Nattedingen. Ook twee Engelse vertalingen: Amsterdamthings en Dutchthings. De serie heeft in 2009 een vlag en wimpel ontvangen van de penseeljury  (PDF juryrapport) en is geselecteerd voor de Best Verzorgde Boeken 2009 en 2010.

De boeken en foto’s werden geëxposeerd in Villa Zebra, Tijdelijk Museum, Stadsarchief Amsterdam, Stedelijk Museum, Rijksmuseum.

Auteurs: Matthijs Immink en Nathalie Faber
Ontwerp: Martin Pyper / ME studio
Uitgever: Gottmer
dingen.info

20111215_dingen-41  20111215_dingen-32       hollandse_dingenNL_binnen_def_9aug11-1hollandse_dingenNL_binnen_def_9aug11-4 20111215_dingen-33

0211 natte-dingennatte_dingen_advance1    natte_dingen_advance2